W tym miesiącu modlimy się o triumf Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boża w Fatimie powiedziała, że jej Niepokalane Serce na końcu zatryumfuje. Jest jeszcze tak wielu wrogów Pana Jezusa, dusz, które Go nie kochają i zasmucają przez swoje postępowanie. Módlmy się, aby Maryja jak najszybciej pokonała te dusze. Na czym ma polegać to zwycięstwo? Na nawróceniu i służbie Panu Jezusowi. Maryja chce, aby jak najwięcej dusz pokochało Pana Jezusa i to będzie Jej zwycięstwo. To jest też walka, jaką prowadzą rycerze. Tak więc Jej zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Przyspieszmy je naszymi ofiarami i modlitwami.

ks. Dawid