W tym miesiącu modlimy się szczególnie o to, aby Pan Jezus królował nad społeczeństwami.

    Pan Jezus jest Królem miłości. Na świecie widzimy tak wiele wojen, niesprawiedliwości, niezgody. Jak usunąć te wszystkie straszne rzeczy? Tylko poprzez panowanie Pana Jezusa nad wszystkimi narodami. Tylko wtedy, kiedy wszystkie narody będą żyły według Jego praw, Jego Ewangelii, gdy na świecie zapanuje Jego królestwo – tylko wtedy na ziemi zapanują prawdziwa miłość i pokój. Miłość i pokój Serca Jezusowego, które jest orzeźwiającym źródłem i pokrzepieniem dla strudzonych serc ludzkich.         

  Ks. Dawid