W tym miesiącu dzieci z Krucjaty Eucharystycznej modlą się o powołania kapłańskie i łaskę wytrwania w powołaniu.

Co dzień dziękujmy Panu Bogu za to, że dał nam kapłanów, którzy dają nam Pana Jezusa w Eucharystii świętej i odpuszczają nam grzechy w sakramencie pokuty. Podobnie jak Pan Jezus Jestem dobrym Pasterzem”, tak i kapłan jest pasterzem naszych dusz. Prowadzi nas on tak jak Pan Jezus na bujne łąki nauki prawd wiary i sakramentów oraz strzeże nas sprzed wilkami, to znaczy nieprzyjaciółmi naszej duszy.  Jak piękna jest jego misja! Módlmy się więc wiele za kapłanów, aby byli święci i zawsze wierni Panu Bogu.