Miesiąc: grudzień 2019

Warszawa – “Za miłość płaci się tylko miłością”

W drugą sobotę miesiąca odbyło się spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dla chłopców i dziewczynek. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 10:00 z kazaniem ks. Wiktora Pasichnika. Ksiądz zachęcał w nim dzieci do coraz większej miłości ku Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Po śniadaniu, przyszedł czas na rozrywkę. Chłopcy bawili się w dmuchanych kulach, a dziewczynki wykonywały ozdobne choinki i bawiły się w gry integracyjne oraz zręcznościowe.

Głównym tematem ostatniego spotkania była cnota miłości względem Pana Boga. Brat Maksymilian starał się ukazać tę cnotę oraz zachęcał dzieci do jej praktykowania. W tym celu prosił, aby w najbliższym czasie podjąć trud, by jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki Krucjaty, domowe oraz szkolne. Jako motto wybrał słowa św. Tereski: „Za miłość płaci się tylko miłością”. Starł się w ten sposób uzmysłowić dzieciom, że doskonała miłość Pana Boga wymaga od nas, abyśmy całą duszą pragnęli i wszystkimi siłami starali się spełnić wolę Bożą, która wyrażona jest w Przykazaniach Bożych oraz obowiązkach stanu.

Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci zasłużą sobie, aby na następnym spotkaniu wkleić do swojego „Paszportu do Nieba” – naklejki z tą cnotą.

Podczas natomiast prezentacji multimedialnej dla aspirantów, brat starał się wytłumaczyć dzieciom, czym jest ofiara oraz jakie jest jej wielkie znaczenie dla chwały Bożej i zbawienia dusz.

 

 

 

{ Comments are closed }

Lublin – “Staramy się postępować w życiu duchowym”

W dniu siódmego grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca odbyło się spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci z kaplicy lubelskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 9:00 z kazaniem ks. Wiktora Pasichnika skierowanym dla dzieci. Po wysłuchaniu Mszy przyszedł czas na śniadanie w sali pod kaplicą. Dzieci z pomocą rodziców pomogły nakryć do stołu. Przy posiłku rozpoczęły się rozmowy z rodzicami i dziećmi. Następnym punktem programu był wykład wygłoszony przez brata Maksymiliana o cnotach, zadaniach członków Krucjaty oraz 5 oznakach postępu w życiu duchowym. Dla aspirantów był to też czas zastanowienia, jaki stopień uczestnictwa w Krucjacie wybrać. Po pytaniach i odpowiedziach przyszedł czas na długo wyczekiwane zabawy w pobliskiej sali gimnastycznej. Wszelkie rodzaje berka przeplatane były grą w klaskanie i opracowywaniem strategii w czasie zabawy w dwie flagi. Po zakończonych aktywnościach dzieci wróciły do domu z nową motywacją do pracy nad sobą.    Justyna

{ Comments are closed }

Chorzów – “Chwała poległym bohaterom!”

Drugiego listopada w Dzień Zaduszny odbyło się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej.

Po Mszy św. i śniadaniu dzieci wzięły udział w warsztatach wykonywania zniczy. To pasjonujące zajęcie zajęło nam ponad godzinę i przysporzyło nam wiele radości. Własnoręcznie zrobione znicze ze słoików, wosku oraz gałązek prezentowały się o wiele lepiej niż te kupione. Następnie udaliśmy się na cmentarz przy ul. Francuskiej gdzie modliliśmy się za  zmarłych i uzyskaliśmy odpust za dusze, które cierpią w czyśćcu.
Dzieci poznały historię Wojciecha Korfantego, największego działacza niepodległościowego na Górnym Śląsku; Wojciecha Rymera, powstańca śląskiego i pierwszego wojewody autonomii śląskiej, ppłk Siemiginowskiego powstańca śląskiego, który po wojnie był więziony przez komunistów oraz ks. Michała Rękasa, założyciela apostolstwa chorych we Lwowie i Katowicach. Przy każdym z tych grobów odmówiliśmy dziesiątkę różańca, a dzieci złożyły przygotowane przez siebie znicze.

{ Comments are closed }

Wrocław – “apostołowie dobrego przykładu”.

30 listopada, w święto św. Andrzeja apostoła odbyło się we Wrocławiu spotkanie Krucjaty Eucharystycznej. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą którą odprawił ks. Łukasz Szydłowski. Na kazaniu ks. Łukasz mówił nam o naszych obowiązkach, a mianowicie o byciu apostołem dobrego przykładu. Podczas kazania ksiądz ostrzegał nas przed nieczystością, która jak zaraza, sieje wokół spustoszenie. Nieczystość może dosięgnąć też nas i aby temu zapobiec musimy zawsze mówić ,,nie” kiedy na nią napotkamy. Naszym obowiązkiem jest dawanie dobrego przykładu innym w domu, w szkole, ale aby to czynić musimy sami zachowywać czystość.
Po Mszy Świętej ksiądz wygłosił nam naukę o ofiarach. Powinniśmy czynić ofiary z myślą ,,To sprawi przyjemność Panu Jezusowi”.
Przez ofiary udowadniamy Panu Jezusowi naszą miłość. Po nauce pojechaliśmy na lodowisko.       Marta

{ Comments are closed }