8 lutego bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie dzieci Krucjaty Eucharystycznej w Warszawie. Mszę świętą celebrował ks. Jakub Wawrzyn. Podczas głoszonego kazania, przedstawił dzieciom okresy wyróżniane w trakcie roku liturgicznego. Szczególną uwagę zwrócił na okres Przedpościa i Wielkiego Postu. Był to dzień szczególny dla wielu z naszych dzieci, bowiem po Mszy Świętej, odbyła się ceremonia przyjęcia do aspirantury Krucjaty Eucharystycznej, do której przystąpiło siedmioro dzieci.

Tradycyjnie rekreacyjna część spotkania rozpoczęła się od wspólnego śniadania, po którym wszyscy udali się na spotkanie z „Wesołym Panem Pszczelarzem”. Dzieci miały okazję poznać procesy produkcji woskowych świec. Poza wysłuchaniem bardzo interesującego i zabawnego wykładu, dzieciom udało się wykonać również swoje własne, które później mogły zabrać ze sobą do domów.

Po udanej zabawie przyszedł czas na wykłady brata Maksymiliana, który przypomniał dzieciom o ważności częstego korzystania z najcudowniejszego środka danego nam z Nieba dla naszego uświęcenia – o Komunii św. Podkreślił, że Pan Jezus przychodząc do naszego serca w Komunii św. pragnie oświecić nasz rozum boską nauką oraz rozpalić nasze dusze miłością. Wyjaśnił również dlaczego częsta Komunia św. jest nieocenioną bronią rycerza w celu nawrócenia i uświęcenia wielu dusz!

Na końcu zachęcił do praktykowania w najbliższym miesiącu cnoty odpowiedzialności.

„Czas na obiad!” – rozległ się głos. Biegiem dzieci udały się do jadalni, gdzie czekał przygotowany przez mamy obiad. Pełni nowych sił, Rycerze mogli kontynuować zabawę. Chłopcy w oczekiwaniu na przyjazd rodziców, bawili się w znane już im dobrze zabawy ruchowe, a dziewczynki ćwiczyły z p. Zuzią nowy układ taneczno-wokalny, który mamy nadzieję zaprezentują nam w czerwcu po uroczystości przyjęcia nowych członków do Krucjaty Eucharystycznej.

Kończąc spotkanie, dzieci nawiedziły Pana Jezusa obecnego w tabernakulum i podziękowały za kolejne udane spotkanie Krucjaty Eucharystycznej.

To była intensywna sobota! Do zobaczenia za miesiąc!              

Aldi