W tym roku szkolnym spotkania dzieci z Krucjaty Eucharystycznej w kaplicy lubelskiej rozpoczęły się zwykłym rytmem. Comiesięczne zajęcia skupione były na omówieniu kolejnych przypisanych na ten rok cnót, po których następowały różnorodne zajęcia. Naprzemiennie były to zabawy ruchowe i prace plastyczne m.in. ozdabianie lampionów adwentowych czy lepienie stroików z masy solnej. W grudniu, idąc za przykładem innych kaplic w Polsce, podjęty został trud przygotowania jasełek. Dzięki radom osób doświadczonych w podobnych przedsięwzięciach opracowany został scenariusz, a plan prób podawany był na bieżąco. Dzieci wraz z rodzicami pilnie uczestniczyły w cotygodniowych spotkaniach. Całość przygotowań zaowocowała styczniowym występem w salce pod kaplicą. Zgromadziła się liczna widownia złożona z rodziców, dziadków i pozostałych wiernych. Nasz duszpasterz o. Bonawentura pogratulował dzieciom wspaniałego występu i zapowiedział niedalekie przygotowania do wystawienia Misteriów Męki Pańskiej. Młodsi widzowie przedstawienia na kolejnym spotkaniu Krucjaty zasilili szeregi naszego oddziału. Po chwili oddechu zaczęły się intensywne przygotowania do wielkopostnego występu. Po sześciu tygodniach prób wysiłek i zaangażowanie młodych aktorów oraz ich rodziców zostały docenione przez zgromadzonych na widowni wiernych. Misteria Męki Pańskiej zachwyciły widzów odegraniem historii cierpiącego Zbawiciela, rzewnymi pieśniami wielkopostnymi, jak również pięknie wykonanymi strojami. Za trud włożony w pracę nad przedstawieniem, prócz oklasków oraz słów podziękowania ze strony naszego duszpasterza, dzieci otrzymały też drobne upominki. Podsumowując tegoroczną działalność lubelskiego oddziału Krucjaty Eucharystycznej, powstało wiele nowych inicjatyw, które zostały pozytywnie odebrane przez dzieci, rodziców i wiernych, wzrosła również liczba uczestników comiesięcznych spotkań.