Miesiąc: kwiecień 2022

Pracuj nad swoim charakterem, abyś był niezłomny w swej wierze i postępowaniu!

Na przełomie kwietnia i maja dzieci ćwiczą się w cnocie miłości siebie samego. Cnota miłości siebie samego, to cnota nadprzyrodzona, dzięki której miłujemy siebie w Bogu i dla Boga. Powinniśmy miłować siebie samego: ponieważ Pan Bóg nam to nakazał; ponieważ zostaliśmy stworzeni na obraz Pana Boga i dla wiecznej szczęśliwości oraz dlatego, że zostaliśmy odkupieni Najdroższą Krwią Pana Jezusa.

Kto prawdziwie miłuje siebie samego, ten przede wszystkim troszczy się o swoje zbawienie (troszczy o zachowanie łaski uświęcającej). „Cóż bowiem, uczy Pan Jezus, za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” Mt 16,26. Miłość siebie samego wymaga zatem dążenia do świętości i pracy nad swoim charakterem. Stąd tak ważne jest codzienne wypełnianie swoich obowiązków oraz ćwiczenie się w cnotach, szczególnie tych, które są przeciwne naszej wadzie głównej. Postęp jednak na drodze do świętości niemożliwy jest bez korzystania ze środków jakie daje nam Pan Jezus przez swój Kościół. Przede wszystkim częste uczestnictwo z żywą wiarą i pobożnością we MSZY ŚW oraz codzienne modlitwa z rachunkiem sumienia. Ponadto przystępowanie do sakramentów (zwłaszcza do Komunii św. i spowiedzi) oraz dobra lektura i unikanie okazji do grzechu i martwienie.

Wzorami do naśladowania przez najbliższy miesiąc są dwa niezłomne charaktery: Rotmistrz Witold Pilecki (chłopcy) oraz Danuta Siedzikówna “Inka” (dziewczynki). Zarówno Inka, jak i Witold Pilecki zostali wybrani, jako wzór do naśladowania, gdyż poprzez swoją pracę nad uświęceniem i charakterem zasłużyli sobie na łaskę wytrwałości w wierze i zasadom katolickim, aż do śmierci.

W tym miesiącu spotkanie dla dzieci w Warszawie miało miejsce w naszej szkole w Józefowie. Wzięli w nim udział zarówno chłopcy jak
i dziewczynki.

Zaprosiliśmy w tym dniu do nas pszczelarza, który opowiedział nam o swojej pracy i pszczołach.

 

Poza zajęciami z pszczelarzem dziewczynki zdobiły mazurki…

a chłopcy zmagali się z wielkim zapałem w rywalizacjach sportowych…

Spotkanie zakończyliśmy nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu w naszej pięknej szkolnej kaplicy.

 

{ Comments are closed }