Przy warszawskim przeoracie organizowane są cyklicznie raz w miesiącu wykłady dla ojców i matek.

Istnieje możliwość ich odsłuchania pod poniższym linkiem.

https://akwinataedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/br_maksymilian_akwinata_edu_pl/EkkhEfN6SoZLrYxZajKlKcoBVwLa5vaa3Nx9b2ZiRym2sA?e=x7XauI