W październiku chłopcy udali się na spacer wzdłuż rzeki Świder, by wziąć udział w zajęciach o kowalstwie.

https://akwinataedupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/br_maksymilian_akwinata_edu_pl/ETDhfuuRUV5InU3VLUw5RTQBo98zRXULkJQmzN9nzjyySg?e=yDApeH

Dziewczynki natomiast wykonywały lampiony.