22 Października młodzi uczestnicy Krucjaty Eucharystycznej razem z ojcami wybrali się na zamek w Czersku. Po Mszy św., kiedy wszyscy byli już na miejscu zaczęło się zwiedzanie ruin mazowieckiej warowni. Podzieleni na trzy grupy, synowie z ojcami poznawali historię zamku. Wszyscy dowiedzieli się co wspólnego z ziemią czerską ma angielski smok, do czego służą poszczególne elementy zbroi rycerskiej i co mówią podania o pewnym straszydle, które przechadza się po murach w poszukiwaniu zaginionych pereł. Każdy mógł także spróbować fechtunku palcatem czy strzelania z łuku. Finałową atrakcją było poszukiwanie skarbu ukrytego na terenie zamku. Zlot zakończył się posiłkiem nad ogniskiem. Nikt nie miał prawa się nudzić.

Franciszek Górecki

Link do pozostałych zdjęć:

https://akwinataedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/br_maksymilian_akwinata_edu_pl/ElnI2pCy-IdMg_dL6qQe9P8BYAVcYddavZYAERWh2KGO6A?e=WjKNRm