Miesiąc listopad poświęcony jest szczególnie duszom ciepiącym w czyśćcu. Stąd też, w tym miesiącu szczególnie modlimy się w ich intencji, aby jak najszybciej Pan Bóg zabrał je do Nieba.

Na przełomie natomiast listopada i grudnia ćwiczymy się szczególnie w cnocie wdzięczności. Cnota ta sprawia, że uświadamiamy sobie otrzymane dobro, dziękujemy za nie i staramy się za nie odwdzięczyć.

Na ostatnim spotkaniu chłopcy robili karmniki i grali w różne gry zespołowe na boisku piłkarskim. Dziewczynki natomiast, poza wspólną zabawą na sali gimnastycznej, uczyły się przygotowywać gofry. Wyszły im one bardzo pyszne!