Dnia 10 grudnia odbyło się kolejne spotkanie KE dla chłopców. W tym miesiącu starać się będziemy ćwiczyć szczególnie w cnocie szczerości, pamiętając, by zawsze myśleć dobrze o innych, aby w ten sposób nie urazić ich pochopnym sądem lub słowem.

W ramach naszego comiesięcznego zebrania odbyła się m.in. lekcja historii pt.: „Od Kościuszki do „Zośki” – strażnicy niepodległości”.

Chłopcy poznali bliżej postać Kościuszki i “Zośki”…

Młodzi “żołnierze” uczyli się także obsługi karabinu, a także opatrywania rannych…

Nie zabrakło oczywiście chwil na zabawę i “walkę wręcz”…