W dniach od 20 do 22 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dla młodzieży męskiej. Miało ono miejsce w przeoracie w Warszawie- Radości. Pierwszego dnia, czyli w piątek, po przyjeździe na miejsce zakwaterowaliśmy się oraz zjedliśmy kolację. Brat Maksymilian omówił zasady spotkania, a następnie przedstawił prezentację na temat ćwiczenia swojego charakteru. Każdy z chłopców mógł poznać swój temperament dzięki wykonaniu specjalnego testu. Potem poszliśmy spać, aby nabrać sił przed parkiem rozrywki. Następny dzień (tak samo jak i kolejny) rozpoczęliśmy modlitwą oraz Mszą św. Po śniadaniu wzięliśmy udział w zajęciach zorganizowanych przez instruktora harcerstwa. Poznaliśmy m.in. zasady działania tej organizacji, a także wykonaliśmy różne zadania w grupach.

Po zajęciach harcerskich wysłuchaliśmy wykładu na temat cnoty roztropności oraz zasad kształtowania charakteru w porządku zasad, sumienia i woli. Ponadto zapoznaliśmy się z etapami kształtowania charakteru oraz poznaliśmy kilka przykładów osób, które przez swą pracę nad sobą i pomoc łaski wypracowali w sobie stałość i wierność w codziennych obowiązkach stanu. Po obiedzie pojechaliśmy do centrum rozrywki „Stacja Grawitacja”, gdzie z pewnością każdy mógł trochę poszaleć. Na szczęście obyło się bez większych kontuzji.

Wróciwszy do przeoratu zjedliśmy kolację i zmęczeni całodziennym wysiłkiem, poszliśmy spać. W ostatni dzień, czyli w niedzielę, po Mszy św. byliśmy na lodowisku, gdzie wielu z nas mogło wypróbować swoje umiejętności w jeździe na łyżwach.

Na koniec udaliśmy się jeszcze do przeoratu i tam pożegnawszy się, wróciliśmy do domów.

Mikołaj

Link do pozostałych zdjęć i nagrań: https://akwinataedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/br_maksymilian_akwinata_edu_pl/ErJXGucSyTNEtSk9v1xDtE0Bfit7FZ-0lzxXVv7FVy-Fsw?e=BtXggz