W dniach od 27 do 29 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dla młodzieży żeńskiej w Radości. W spotkaniu wzięło udział 23 dziewcząt.

Dni Skupienia rozpoczęły się o godzinie 17.00. Po przydzieleniu do pokoi zjadłyśmy kolację, a następnie udałyśmy się z bratem Maksymilianem na wykład pt.: ”Decyduj i walcz!” Podczas prezentacji multimedialnej br. Maksymilian zachęcał do podjęcia pracy nad swoim charakterem. Ukazał nam w jaki sposób kształtować swój charakter i jakie cnoty należy szczególnie rozwijać, by być “człowiekiem z charakterem”. Po nauce, w celu lepszego poznania samego siebie i swojej wady głównej, zrobiłyśmy test na poznanie swojego temperamentu.

Po wykładzie zeszłyśmy do kaplicy na modlitwę wieczorną. Następnym punktem była godzinna rekreacja w której to zagrałyśmy w zabawę towarzyską „mafia”. Czas zabawy szybko nam minął, następnie udałyśmy się do pokojów, aby odpocząć po ciężkim dniu pełnego wrażeń. Następny dzień rozpoczęłyśmy Mszą św. po której odbyły się kreatywne warsztaty z p. Anią. W czasie warsztatów wykonałyśmy ryżowe bałwanki oraz miałyśmy okazję przygotować pyszny deser. Przygotowałyśmy wspólnie szyszki, rogaliki i orzeszki.

Po zajęciach kulinarnych wysłuchałyśmy wykładu na temat cnoty roztropności oraz zasad kształtowania charakteru w porządku zasad, sumienia i woli. Podczas nauki poznałyśmy także etapy, które należy przejść, by stać się prawdziwie człowiekiem roztropnym. Po obiedzie pojechałyśmy do centrum rozrywki “Stacja Grawitacja”. W hali zabaw czekały na nas różne atrakcje od trampolin po park linowy.

Czas upłynął nam tam bardzo szybko i zanim się obejrzałyśmy znów siedziałyśmy w autobusie. Wszystkie bardzo zmęczone intensywnym dniem zasnęłyśmy bardzo szybko.

Po niedzielnej Mszy św. pojechałyśmy na lodowisko. Miałyśmy okazję poszaleć na lodzie i porozmawiać.

Po powrocie zjadłyśmy drugie śniadanie, posprzątałyśmy w pokojach, a po pożegnaniu wróciłyśmy do domów.

Faustyna

Link do zdjęć i filmów: https://akwinataedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/br_maksymilian_akwinata_edu_pl/Epe19gEhr81MqGaRFtYnwyQB_icbCyJjAgRpoB7JkXsBwA?e=evIfTW