1 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej w Zgierzu. Po Mszy św. i śniadaniu dzieci wysłuchały prezentacji, na której dowiedziały się czym jest cnota pobożności synowskiej i jak ją praktykować. Następnie wykonały króliczki z pasków papieru. Po pracach plastycznych przyszedł czas na zabawy: ,,Iskierkę’’, ,,Węzeł gordyjski’’ oraz ,,Policjantów i łobuzów’’.

Spotkanie zakończyło się nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu.

Ula