W I sobotę kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej w Lublinie. Mszę św. odprawił dla dzieci ks. Mateusz. Podczas swojego kazania, kapłan zachęcał dzieci do zachowania IV Przykazania Bożego tj. miłości do rodziców i ojczyzny. Po śniadaniu dzieci wysłuchały prezentacji, na której dowiedziały się czym jest cnota pobożności synowskiej i jak ją praktykować. Następnie dzieci udały się na salę gimnastyczną, by wspólne bawić się w „Berka”, „Jeńca”, „Murarza”, Bawarski traktor” itd. Spotkanie zakończyło się nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu i modlitwą za rodziców.