W sobotę 14 października 2023 roku odbyło się spotkanie KE w Bydgoszczy.

Na początku odmówiliśmy jedną część różańca i uczestniczyliśmy we Mszy św.

Po śniadaniu wysłuchaliśmy katechezy ks. Łukasza o ofiarach, odmówiliśmy litanię do Serca Jezusa i złożyliśmy przyrzeczenie aspirantów. Ksiądz rozdał nam poświęcone odznaki dla 5 Giermków i 6 Krzyżowców.

Potem pojechaliśmy na lodowisko, gdzie jeździliśmy przez godzinę.

Na koniec porozmawialiśmy chwilę i pożegnaliśmy się.

Nie możemy się doczekać następnego spotkania.

Kai