W sobotę 25 listopada 2023 roku odbyło się ostatnie w tym roku liturgicznym spotkanie Krucjaty Eucharystycznej. Zbiórka tradycyjnie zaczęła się Mszą Świętą, która była o tyle wyjątkowa, iż podczas niej odbyło się uroczyste przyjęcie ministrantów do niedawno powstałej gdyńskiej kapituły Archikonfraterni św. Szczepana. Pośród kilkunastu kandydatów znaleźli się także chłopcy należący do Krucjaty Eucharystycznej.

Po Mszy Świętej dzieci zjadły śniadanie, a następnie z zainteresowaniem wysłuchały wykładu ks. Adama Cieśli nt. cnoty szczodrości.

Po odmówieniu dziesiątki różańca, wszyscy uczestnicy wraz z chętnymi rodzicami pojechali do Muzeum Narodowego w Gdańsku na wystawę „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki”. W rolę przewodnika doskonale wcielił się ksiądz Adam, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał o wybranych obiektach prezentowanych na wystawie (m.in.sakralne rzeźby, obrazy czy wytwory rzemiosła artystycznego). Uczestnicy mogli dowiedzieć się np. o różnicy między mszalnym kielichem katolickim, a protestanckim (Gdańsk już w XVI w. przyjął protestantyzm, stąd styl wielu eksponatów odzwierciedla błędy herezji luterańskiej).

Kulminacyjnym punktem zwiedzania była sala z imponującym obrazem Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. Ksiądz Adam w przystępny i trafny sposób objaśnił nauką katolicką dotyczącą rzeczy ostatecznych zawartą w tym słynnym tryptyku z konkluzją, iż nikt nie jest zbawiony „automatycznie”, każdy musi wciąż czuwać nad sobą.

Wszyscy byli pod wrażeniem tego prestiżowego dzieła, którego tematyka doskonale wpasowała się w koniec roku liturgicznego. Rozstaliśmy się zamyśleni, mając wciąż przed oczyma walkę anioła z diabłem o duszę oraz postać Michała Archanioła ważącego dobre uczynki.   Agata