8 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku duszpasterskim spotkanie gdyńskiej Krucjaty Eucharystycznej. Po Mszy świętej sprawowanej przez x. Cezarego Winiarka nastąpił obrzęd przyjęcia na nowe stopnie krucjatowe. Do grona aspirantów przyjęto szóstkę dzieci. Ponadto szeregi krucjatowe zasiliło dwóch giermków oraz aż trzynastu krzyżowców. Dziesięcioro dzieci pozostało na dotychczasowych stopniach w Krucjacie Eucharystycznej.

Po krótkim śniadaniu zeszliśmy do sali wykładowej, gdzie x. Adam Cieśla zachęcił do wierności obowiązkom krucjatowym w czasie wakacji. W obecności Rodziców Ksiądz wyjaśnił duchowy sens intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinie. Udzielił ponadto kilku praktycznych wskazówek w tej materii. Nic nie stałoby na przeszkodzie na przykład, aby dzieci swoje skarbczyki składały na półeczce przy intronizowanym wizerunku Pana Jezusa.

Po wykładzie dzieci kontynuowały już wcześniej rozpoczęte prace linorytnicze pod okiem pani profesor Martyny Jagieluk. Linoryt jest techniką wymagającą nieco cierpliwości i dokładności. Dzieci okazały te cnoty i wykonały prace, których wartość przybliżą Czytelnikowi zamieszczone zdjęcia.

W ten sposób zwieńczyliśmy spotkanie Krucjaty. Niemniej obowiązki krucjatowe nie kończą się, bo od służby Panu Jezusowi nie ma wakacji.

ks. Adam