Aby móc walczyć, żołnierz potrzebuje oczywiście broni. Żołnierz bez broni byłby jak maszyna bez prądu albo samochód bez benzyny. Krzyżowiec posiada cztery silne bronie, którymi winien posługiwać się w walce: modlitwę, Komunię świętą, gotowość do poświęcenia oraz apostolat.
Z tych czterech broni można wysnuć wielkie hasło, które Krzyżowiec zawsze ma przed oczyma i które nieustannie zagrzewa go do walki:

MÓDL SIĘ!

Modlitwa Ofiarowania Dnia, którą Krzyżowiec gorliwie odmawia każdego ranka, a następnie wielokrotnie odnawia w ciągu dnia przez małe akty strzeliste (np. „O Jezu, wszystko z miłości do Ciebie!”), sprawia, że życie Krzyżowca staje się nieustanną modlitwą. Spójrzcie na Jezusa: całe Swoje życie zbawiał dusze, czy to modląc się, czy to pracując, czy też bawiąc się. Dlaczego? Ponieważ od pierwszej chwili, gdy tylko przyszedł na ten świat, mówił do Ojca: „Ojcze Mój! Tobie się ofiaruję. Nie chcę niczego, jak tylko spełniać Twoją świętą wolę”. Ta myśl Jezusowa ożywia także Krzyżowca i stanowi jego najpiękniejszą modlitwę.

PRZYJMUJ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ!

Komunia święta jest orężem Krzyżowca. Chroni go przed atakami wrogów, a zwłaszcza jego najzacieklejszego wroga – diabła. Krzyżowiec powinien często przystępować do Komunii świętej, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby dobrze się do tego przygotowywał. Powinien wzbudzić w sobie żarliwe pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, ścisłego zjednoczenia się z Nim i poświęcenia Mu swoich ofiar. Kiedy Krzyżowiec nie może przystąpić do Komunii świętej, wówczas po prostu mówi Panu Jezusowi, że bardzo chciałby przyjąć Go w Komunii świętej, gdyby to było możliwe. Taki akt nazywamy Komunią duchową. Akt Komunii duchowej wykonywać można zawsze i na każdym miejscu, nawet kilka razy w ciągu dnia. Jest to bardzo pożądane. Najlepszym miejscem na Komunię duchową jest, rzecz jasna, kościół, gdzie Pan Jezus obecny jest w tabernakulum.

OFIARUJ SIĘ!

Ojciec Święty Benedykt XV powiedział: „Modlitwa jest dobra, ale ofiara jeszcze lepsza”. Krzyżowiec miłuje Pana Jezusa nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w swoich uczynkach. Ta czynna miłość przejawia się w ofierze. W domu Krzyżowiec jest posłuszny i nie ociąga się, aby przez to złożyć Panu Jezusowi ofiarę. W szkole uczy się pilnie, aby przez to złożyć Panu Jezusowi ofiarę. W zabawach ustępuje swoim towarzyszom, aby przez to złożyć Panu Jezusowi ofiarę. Ofiara to coś, co wymaga od nas małych wyrzeczeń, jednak podejmujemy je chętnie dla Tego, kogo kochamy dla Pana Jezusa!

BĄDŹ APOSTOŁEM!

Krzyżowiec jest apostołem. Oznacza to, że z polecenia Bożego stara się ze wszystkich sił, by wszyscy ludzie poznali i umiłowali jedynego prawdziwego Boga. Krzyżowiec pragnie, aby i inne dzieci zostały Krzyżowcami, aby modliły się, przyjmowały Komunię świętą, ofiarowały się i były apostołami.