Na rok 2023

Styczeń: Za przełożonych Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X

Luty: Za seminarzystów z całego świata

Marzec: Za ojców

Kwiecień: Zadośćuczynienie za nasze grzechy

Maj: Za matki

Czerwiec: O liczne powołania kapłańskie i zakonne

Lipiec: Za członków Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, żywych i umarłych

Sierpień: Dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski

Wrzesień: Za naszą Ojczyznę

Październik: O otrzymanie łaski dobrej śmierci

Listopad: Za zmarłych z naszych rodzin

Grudzień: Za wszystkich naszych dobroczyńców