Na rok 2021

Styczeń: Dziękczynienie za łaski, jakie Bractwo Kapłańskie św. Piusa X otrzymało przez 50 lat swego istnienia.

Luty: Dziękczynienie za powołania kapłańskie i zakonne oraz prośba o wytrwanie w wierności.

Marzec: Aby chrześcijańskie dusze ofiarowały się z większą hojnością.

Kwiecień: Dziękczynienie Panu Jezusowi i wynagrodzenie naszych niewdzięczności.

Maj: Dziękczynienie Najświętszej Maryi Pannie i prośba, aby była bardziej kochana przez nas wszystkich.

Czerwiec: Aby dusze poznały i kochały Najświętsze Serce Jezusowe.

Lipiec: Aby Chrystus zapanował nad bezbożnymi narodami.

Sierpień: Aby dusze chrześcijańskie lśniły czystością.

Wrzesień: Aby św. Józef otaczał opieką katolickie szkoły.

Październik: Dziękczynienie Aniołom Stróżom za ich opiekę.

Listopad: Aby dobry Bóg powoływał świętych, których potrzebuje świat.

Grudzień: Aby Dzieciątko Jezus wzbudzało liczne powołania.