Spotkanie z cyklu „ojciec z synem”.

Dnia 28 grudnia odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem: „Ojciec z synem”. Dwunastu ojców wraz z synami należącymi do Krucjaty Eucharystycznej, udało się na lekcję muzealną do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Cała grupa liczyła 35 osób. Dzięki uprzejmości druha „Sokoła” p. Zbigniewa Okorskiego, pani przewodniczki oraz jednego z ojców, zwiedzający Cytadelę mogli zapoznać się z historią polaków walczących z okupantem pod zaborem rosyjskim. Na szczególną uwagę zasługuje ich heroizm i ofiarność mająca swoje oparcie w wierze katolickiej. Dzieci wraz ze swoimi ojcami mogli między innymi poznać bohatera narodowego Romualda Traugutta, który umarł w opinii świętości.

Po spotkaniu zjedliśmy wspólnie dobry obiadek.

Cieszymy się bardzo, że w spotkaniu wzięło udział wielu tatusiów ze swoimi synami i mamy nadzieję, że będą to już cykliczne spotkania odbywające się co dwa miesiące. Pragniemy bowiem, aby odbywały się także spotkania pod tytułem: „Ojciec z córką”.

 

Link do filmu i zdjęć:

https://drive.google.com/drive/folders/1QYoBU3fDThcEwz2zsN9w9gPJjtlcpqw5?usp=sharing

{ Comments are closed }

Warszawa – „Za miłość płaci się tylko miłością”

W drugą sobotę miesiąca odbyło się spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dla chłopców i dziewczynek. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 10:00 z kazaniem ks. Wiktora Pasichnika. Ksiądz zachęcał w nim dzieci do coraz większej miłości ku Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Po śniadaniu, przyszedł czas na rozrywkę. Chłopcy bawili się w dmuchanych kulach, a dziewczynki wykonywały ozdobne choinki i bawiły się w gry integracyjne oraz zręcznościowe.

Głównym tematem ostatniego spotkania była cnota miłości względem Pana Boga. Brat Maksymilian starał się ukazać tę cnotę oraz zachęcał dzieci do jej praktykowania. W tym celu prosił, aby w najbliższym czasie podjąć trud, by jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki Krucjaty, domowe oraz szkolne. Jako motto wybrał słowa św. Tereski: „Za miłość płaci się tylko miłością”. Starł się w ten sposób uzmysłowić dzieciom, że doskonała miłość Pana Boga wymaga od nas, abyśmy całą duszą pragnęli i wszystkimi siłami starali się spełnić wolę Bożą, która wyrażona jest w Przykazaniach Bożych oraz obowiązkach stanu.

Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci zasłużą sobie, aby na następnym spotkaniu wkleić do swojego „Paszportu do Nieba” – naklejki z tą cnotą.

Podczas natomiast prezentacji multimedialnej dla aspirantów, brat starał się wytłumaczyć dzieciom, czym jest ofiara oraz jakie jest jej wielkie znaczenie dla chwały Bożej i zbawienia dusz.

 

 

 

{ Comments are closed }

Lublin – „Staramy się postępować w życiu duchowym”

W dniu siódmego grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca odbyło się spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci z kaplicy lubelskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 9:00 z kazaniem ks. Wiktora Pasichnika skierowanym dla dzieci. Po wysłuchaniu Mszy przyszedł czas na śniadanie w sali pod kaplicą. Dzieci z pomocą rodziców pomogły nakryć do stołu. Przy posiłku rozpoczęły się rozmowy z rodzicami i dziećmi. Następnym punktem programu był wykład wygłoszony przez brata Maksymiliana o cnotach, zadaniach członków Krucjaty oraz 5 oznakach postępu w życiu duchowym. Dla aspirantów był to też czas zastanowienia, jaki stopień uczestnictwa w Krucjacie wybrać. Po pytaniach i odpowiedziach przyszedł czas na długo wyczekiwane zabawy w pobliskiej sali gimnastycznej. Wszelkie rodzaje berka przeplatane były grą w klaskanie i opracowywaniem strategii w czasie zabawy w dwie flagi. Po zakończonych aktywnościach dzieci wróciły do domu z nową motywacją do pracy nad sobą.    Justyna

{ Comments are closed }

Chorzów – „Chwała poległym bohaterom!”

Drugiego listopada w Dzień Zaduszny odbyło się kolejne spotkanie Krucjaty Eucharystycznej.

Po Mszy św. i śniadaniu dzieci wzięły udział w warsztatach wykonywania zniczy. To pasjonujące zajęcie zajęło nam ponad godzinę i przysporzyło nam wiele radości. Własnoręcznie zrobione znicze ze słoików, wosku oraz gałązek prezentowały się o wiele lepiej niż te kupione. Następnie udaliśmy się na cmentarz przy ul. Francuskiej gdzie modliliśmy się za  zmarłych i uzyskaliśmy odpust za dusze, które cierpią w czyśćcu.
Dzieci poznały historię Wojciecha Korfantego, największego działacza niepodległościowego na Górnym Śląsku; Wojciecha Rymera, powstańca śląskiego i pierwszego wojewody autonomii śląskiej, ppłk Siemiginowskiego powstańca śląskiego, który po wojnie był więziony przez komunistów oraz ks. Michała Rękasa, założyciela apostolstwa chorych we Lwowie i Katowicach. Przy każdym z tych grobów odmówiliśmy dziesiątkę różańca, a dzieci złożyły przygotowane przez siebie znicze.

{ Comments are closed }

Wrocław – „apostołowie dobrego przykładu”.

30 listopada, w święto św. Andrzeja apostoła odbyło się we Wrocławiu spotkanie Krucjaty Eucharystycznej. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą którą odprawił ks. Łukasz Szydłowski. Na kazaniu ks. Łukasz mówił nam o naszych obowiązkach, a mianowicie o byciu apostołem dobrego przykładu. Podczas kazania ksiądz ostrzegał nas przed nieczystością, która jak zaraza, sieje wokół spustoszenie. Nieczystość może dosięgnąć też nas i aby temu zapobiec musimy zawsze mówić ,,nie” kiedy na nią napotkamy. Naszym obowiązkiem jest dawanie dobrego przykładu innym w domu, w szkole, ale aby to czynić musimy sami zachowywać czystość.
Po Mszy Świętej ksiądz wygłosił nam naukę o ofiarach. Powinniśmy czynić ofiary z myślą ,,To sprawi przyjemność Panu Jezusowi”.
Przez ofiary udowadniamy Panu Jezusowi naszą miłość. Po nauce pojechaliśmy na lodowisko.       Marta

{ Comments are closed }

Warszawa – „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”

Tematem ostatniego spotkania Krucjaty Eucharystycznej w Warszawie była radość wypływająca z życia ofiary. Jako motto rozważaliśmy słowa Pana Jezusa:  „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. Br Maksymilian starł się uzmysłowić dzieciom, że mogą odnaleźć wielką radość i pokój serca składając Panu Jezusowi „małe ofiary”, którymi mogą być dla nich na przykład cierpliwe wypełnianie szkolnych obowiązków, posłuszeństwo wobec rodziców czy odmówienie sobie słodyczy. Intencją brata było, aby dzieci zdały sobie sprawę, że te małe ofiarki pomagają Panu Jezusowi w ratowaniu dusz, tłumnie zmierzających w kierunku wiecznego potępienia, jak mówiła o tym Matka Boża w Fatimie.

Podczas prezentacji multimedialnej dla aspirantów brat starał się wytłumaczyć  dzieciom, że wielkim sekretem Krucjaty jest modlitwa ofiarowania dnia, który pomaga nam przemienić nasze życie w nieustanną modlitwę. Dzięki codziennie odmawianej modlitwie ofiarowania, każda czynność, każdy wykonany przez nas obowiązek, wszystkie nasze smutki i radości stają się modlitwą ofiarowaną Panu Bogu. Daje nam to możliwość modlitwy nieustannej, zalecanej przez Pana Jezusa: „Zawsze się módlcie i nie ustawajcie!”

Podczas spotkania dzieci otrzymały „Paszporty do Nieba” – malutkie książeczki, w których będą zbierały naklejki z cnotami, które będą starały się praktykować przez cały miesiąc. W tym miesiącu ćwiczyć się mają w cnocie ofiarności.  Jeśli solidnie będą nad nią pracować, to na grudniowym spotkaniu otrzymają naklejkę z tą właśnie cnotą, którą wkleją do swojego „paszportu”.

Oczywiście na ostatnich spotkaniach nie brakło czasu na wspólną zabawę. Chłopcy bawili się w podchody, przygotowane przez p. Marka, a następnie bawili się w gry terenowe. Listopadowa aura sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu. Dziewczynki natomiast robiły salta w dmuchanych kulach.

 

 

 

{ Comments are closed }

Warszawa – „Poznaj swoją wadę główną”

W październiku, w Warszawie miały miejsce kolejne spotkania Krucjaty Eucharystycznej, w drugą sobotę dla chłopców, a w trzecią dla dziewcząt. Odbyły się one pod hasłem: „Poznaj swoją wadę główną”. Msza Święta dla chłopców sprawowana była przez ks. Wiktora, a dla dziewczynek przez ks. Mirosława. Naukę natomiast dla obu grup wygłaszał ks. Wiktor, który w Warszawie jest duszpasterzem naszej Krucjaty. Pod czas kazania dzieci usłyszały historię prawdziwego cudu eucharystycznego mającego miejsce 700 lat temu w pewnym wiejskim domku w Holandii. Piękny przykład miłosiernego spojrzenia Pana Jezusa na nędzę ludzką miał na celu rozpalenie w sercach dzieci większej miłości do Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej i dziękczynieniu, dzieci udały się na śniadanie, aby posilić ciało, by móc rozpocząć część rekreacyjną.

Chłopcy zmagali się w bojach o zdobycie flagi oraz wcielili się w rolę templariuszy, aby wyszukać „niewiernych”.

Starsze dziewczyny udały się na zajęcia z kaligrafii, gdzie własnoręcznie mogły wykonać piękne grafiki swoich ulubionych cnót.

Młodsza grupa dziewczynek w tym czasie uczestniczyła w prezentacji krucjatowej, prowadzonej przez brata Maksymiliana, na której omówiono broń rycerza Krucjaty. Po zakończonej prezentacji multimedialnej młodsze dzieci przeszły na zajęcia z kaligrafii, z kolei starsza grupa udała się na krótką wędrówkę do pobliskiego lasu. Panująca dookoła jesienna aura, spadające z drzew liście oraz biegające wiewiórki zainspirowała dziewczęta do podjęcia wyzwania do gier terenowych „Dwie Flagi” oraz „Szukanego”. Przy tak dobrej zabawie czas upływał błyskawicznie. Niebawem usłyszeć można było: „Jestem potwornie głodna! Czy kiedyś pójdziemy na obiad?” Na to pytanie mogła paść tylko jedna odpowiedź… TAAAAAAK! – wykrzyknęły dzieci. Widok przepysznego makaronu z truskawkami wywołał na twarzach dziewcząt szerokie uśmiechy. Zadowolone były również panie pomagające przy posiłkach, które właściwie zmywały niemal czyste talerze. Po zebraniu sił przyszedł czas na integrację młodszych dzieci i wspólną zabawę na sali gimnastycznej. Dzieci poznały nowe gry, które wymagały podjęcia współpracy. Wszystkie zdały egzamin, misja zakończyła się sukcesem. W tym samym czasie starsza grupa dziewcząt udała się z bratem Maksymilianem na prezentację. Tematem przewodnim nauki było poznanie samego siebie przez poznanie swojej wady głównej.

To było bardzo cieple, pełne radości spotkanie, które zakończyło się nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu. Widzimy się za miesiąc!      Aldi

{ Comments are closed }

Poznań – ćwiczymy się w cnotach

W przeddzień święta Chrystusa Króla (26.10.2019r.) dzieci z poznańskiej Krucjaty Eucharystycznej zebrały się w przeoracie w Mosinie, aby uczestniczyć we Mszy Świętej, którą odprawił ksiądz Dawid Wierzycki. Podczas kazania, ksiądz powiedział, że przez popełnienie grzechu ciężkiego tracimy łaskę uświęcającą i narażamy się na utratę nieba. Po Mszy Świętej ksiądz Dawid zaprosił wszystkich młodych rycerzy do przeoratu, gdzie odbyło się dalsze spotkanie KE. Dzieci z uwagą i z zaciekawieniem przyglądały się prezentacji multimedialnej. Uważnie słuchały też każdego słowa księdza, który pomógł im zrozumieć czym jest grzech ciężki, a także jaką moc ma odmawianie różańca świętego.

Druga część spotkania odbyła się w Baranowie, niewielkiej wiosce niedaleko przeoratu. Po małym posiłku i domowych frytkach, dzieci chętnie wzięły udział w zawodach strzeleckich. Podzieleni na grupy zdobywali punkty w różnych miejscach utrudniających trafienie do celu, m. in. w puszkę z trampoliny, czy strzał w balona płynącego po rzece.

Dzieci otrzymały na krucjacie „Paszporty do Nieba” – malutkie książeczki, w których zbierają naklejki z cnotami, które będą się starały praktykować na kolejnych spotkaniach.

Na dzisiejszym spotkaniu wkleiły sobie następujące cnoty: rozwagę, uczynność, cierpliwość i koncentrację.
Mam nadzieję, że dzieci z wielkim zaangażowaniem ćwiczyć się będą w powyższych cnotach oraz stosować się do słów księdza Dawida, które powiedział na kazaniu i nauce w przeoracie.              Marysia

Link do zdjęć:

https://photos.google.com/share/AF1QipN9qv16HTRjIgY5w3gDGClPrWUZ_uyQHmdu-iIbrovC8y3pjUPKjDlr5yD5qUCKFw?key=RHI1MUFqcUdWV2h5SkJoWl82ZmsxVUtPR0dxcjh3

{ Comments are closed }

Nowi śląscy Rycerze Krucjaty Eucharystycznej

Pocieszające wieści przyszły do nas ze Śląska. Otóż w kaplicach prowadzonych przez księży Bractwa w Chorzowie i Wrocławiu, miały miejsce ceremonie przyjęcia dzieci do Krucjaty Eucharystycznej.  W Chorzowie dziewięcioro dzieci otrzymało stopień „giermka”. Dzieci zobowiązały się tym samym do codziennego odmawiania modlitwy ofiarowania dnia i modlitwy wieczornej oraz do wypełniania Skarbca Krzyżowca. Natomiast we Wrocławiu troje zostało giermkami, a jedna rycerka awansowała na stopień „krzyżowca”, zobowiązując się tym samym dodatkowo do podejmowania codziennie dowolnej ofiary, odmawiania dwóch dziesiątek różańca, przyjmowania Komunii św. w miarę możliwości w każdą niedzielę oraz do comiesięcznej spowiedź i walki ze swoją wadą główną. Po złożeniu uroczystych przyrzeczeń dzieci otrzymały odznaki Krucjaty, które noszone przy sercu mają im przypominać, dla kogo walczą – dla Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Gratulujemy nowym rycerzom!

Film z ceremonii z Chorzowa:

https://www.youtube.com/watch?v=WNykkB9xkp4

 

{ Comments are closed }

„Kto nie postępuje, ten się cofa”. Warszawiaki do boju!

Wrześniowe spotkania Krucjaty Eucharystycznej dla chłopców i dziewcząt już za nami. Tradycyjnie rozpoczęły się one Mszą świętą, celebrowaną przez ks. Szymona Bańkę FSSPX, w trakcie której rycerze i giermkowie odśpiewali kilka przepięknych pieśni ku czci Matki Bożej. W trakcie swej nauki ksiądz przybliżył dzieciom odpowiedni dla katolika sposób zanoszenia modlitw do Pana Boga w oparciu o pieść chwalebną-dziękczynną Gloria in excelsis Deo.

Po Mszy świętej dzieci udały się na przepyszne śniadanie celem „naładowania baterii”, dzień bowiem zapowiadał się bardzo intensywnie! Chłopcy w czasie spotkania bawili się w ulubione przez siebie gry terenowe.

Dziewczynki natomiast rozpoczęły częścią rekreacyjną od robótek ręcznych. Panna Zuzanna zaprezentowała dzieciom przepiękne, kolorowe, własnoręcznie wykonane, filcowe kwiaty, które wykorzystane zostały jako akcesoria biżuterii ubraniowej. Pożyteczny trening motoryki małej w połączeniu z indywidualnym, kreatywnym projektem okazał się idealną zabawą dla dzieci każdej grupy wiekowej.

Starsze dziewczyny udały się na wykłady brata Maksymiliana. Do tej grupy wiekowej należy już sporo giermków i krzyżowców. Część wykładowa obejmowała przypomnienie i utrwalenie zakresu obowiązków, który dziewczynki podjęły się realizować wraz z dniem wstąpienia na dany szczebel Krucjaty Eucharystycznej. Podkreślony został obowiązek pilnego i
systematycznego, codziennego wypełniania skarbca. Jest to szczególnie ważne i pomocne w życiu duchowym narzędzie, które umiejętnie wykorzystywane przynosi wiele dobrych owoców. Na kolejne spotkanie zapowiedziany został ciąg dalszy tematu rozpoznania i walki z wadą główną. Przedstawiony zostały ideał kolejnych poziomów możliwych do osiągnięcia przez członków Krucjaty. Ku uciesze wszystkich znalazły się dzieci, które pragną osiągnąć najwyższy stopień Krucjaty – stopień Rycerza! Dla tych dzieci brat Maksymilian przygotuje wstęp do modlitwy myślnej. Po wymianie grup wszyscy wspólnie zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie rozładowali drzemiące pokłady energii i wielu dynamicznych grach ruchowych.

 

Po tak intensywnym dniu pora na obiad! Rozradowane widokiem makaronu spaghetti bolognese dzieci „wyczyściwszy” niemal wszystkie talerze!

Spotkanie zakończyło się w kościele, nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu. Dziewczynki podziękowały za wszystkie otrzymane dary i łaski, szczególnie za możliwość uczestnictwa we Mszy świętej oraz przystąpienia do Komunii świętej.
Czas do domu na zasłużony odpoczynek. Do zobaczenia za miesiąc!

p. Aldona

{ Comments are closed }