“Niedługo ujrzę Ją!” (“J”irai la voir un jour”)

Niedługo ujrzę Ją

Mą miłość, szczęście me

Maryję, Matkę mą

W niebieskiej ojczyźnie mej.

Zobaczę w Niebie Ją

Maryję, Matkę mą!

Wśród ziemskich spraw i trosk

Wśród bólu, cierpień, łez

To jest nadzieją mą,

Że wkrótce ujrzę Ją.

Zobaczę w Niebie Ją

Maryję, Matkę mą!

Gdy będę obok Niej

Panienki Przeczystej

Opowiem miłość mą

Jak bardzo kocham Ją.

Zobaczę w Niebie Ją

Maryję, Matkę mą!

Gdy pośród świętych dusz

Ja także znajdę się

W anielski włączona chór

Wyśpiewam chwałę Jej.

Zobaczę w Niebie Ją

Maryję, Matkę mą!

{ Comments are closed }

Dziewczęca Krucjata

Spotkania Krucjaty Eucharystycznej organizowane są również dla dziewcząt. Od października 2016 roku trzynaście aspirantek regularnie przybywa po duchowe wsparcie. Ks. Dawid Wierzycki, kapelan Krucjaty Eucharystycznej, w comiesięcznych kazaniach zachęca młode rycerki do nieustannej walki duchowej oraz do naśladowania cnót Matki Bożej i większej miłości do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Brat Maksymilian w swoich prezentacjach stale pogłębia wiarę oraz wiedzę aspirantek o Krucjacie Eucharystycznej.

Jednak nie samą strawą duchową żyją rycerki. Podczas spotkań dziewczynki wykonują np. prace plastyczne. Udało się nam zrobić kwiatki z bibuły i ofiarować je chorej koleżance. Prawdziwym hitem było malowanie baranka wielkanocnego na szkle. Dziewczynki wzięły również udział w kuligu, sprawdziły swoją sprawność na lodowisku i aktywnie uczestniczyły w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej, gdzie brat Maksymilian wciąż poszerza repertuar gier i zabaw.

W odróżnieniu od spotkań chłopców, dziewczęta mają lekcje tańca i śpiewu przy akompaniamencie gitary, które prowadzi pani Zuzanna. Sztuka opanowania kroków poloneza przyszła rycerkom nie bez trudu, ale uwieńczona została sukcesem. Ćwiczone podczas spotkań pieśni Myśmy rycerki Pana oraz Zobaczę w niebie Ją mogą już „cieszyć ucho”.

Mamy nadzieję, że spotkania Krucjaty Eucharystycznej będą odbywały się nie tylko regularnie, ale też w miłej jak dotychczas atmosferze. Wierzymy, że przyniosą dobre owoce, a słowa pieśni „Zobaczę w niebie Ją, Maryję Matkę mą” staną się naszą dewizą życiową. Asia                                                                                                                                                                                                            

{ Comments are closed }

“Nieustanna modlitwa”

Krucjata Eucharystyczna w Polsce działa od października ubiegłego roku. Spotkanie z rodzicami i dziećmi, zainteresowanymi wstąpieniem do Krucjaty, miało miejsce we wrześniu. Jednak właściwa działalność KE rozpoczęła się w październiku.

Obecnie w aspiranturze znajduje się dwudziestu czterech chłopców. Przygotowują się oni do przyjęcia stopnia Giermka poprzez wykonywanie codziennych obowiązków: odmawianie modlitwy Ofiarowania dnia, wypełnianie „Skarbca krzyżowca” oraz starając się wzorowo wypełniać swoje obowiązki religijne, szkolne i domowe.

Spotkania Krucjaty odbywają się raz w miesiącu, w soboty. Rozpoczynamy je zawsze Mszą Świętą, z której czerpiemy łaski potrzebne do tego, by stawać się lepszymi katolikami. Po Mszy Świętej i dziękczynieniu Brat Maksymilian przedstawia nam prezentację multimedialną na temat Krucjaty. Przypomina nam on o tym, co jest głównym celem Krucjaty: pomoc Panu Jezusowi w zbawieniu dusz. Mówi nam także o przeznaczonych do tego celu środkach: modlitwie, przyjmowaniu Komunii Świętej, ofierze oraz apostolstwie.

Dzięki codziennie odmawianej modlitwie Ofiarowania każda czynność, każdy wykonany przez nas obowiązek, wszystkie nasze smutki i radości stają się modlitwą ofiarowaną Panu Bogu. Daje nam to możliwość modlitwy nieustannej, zalecanej przez Pana Jezusa. Przyjmowanie Komunii Świętej przysposabia nas natomiast do składania Panu Jezusowi „małych ofiar”, którymi mogą być dla nas na przykład cierpliwe wypełnianie naszych szkolnych obowiązków, posłuszeństwo wobec rodziców czy odmówienie sobie słodyczy. Te małe ofiarki pomagają Panu Jezusowi w ratowaniu dusz tłumnie zmierzających w kierunku wiecznego potępienia, jak mówiła Matka Boża w Fatimie.

Brat Maksymilian przypomina nam także o wadze apostolstwa. Apostołem możemy stać się poprzez przekazywanie naszego pisemka „Rycerzyk” innym dzieciom lub przez dobry przykład dawany innym.

Po prezentacji jest czas na różne aktywności. Do tej pory byliśmy wspólnie na lodowisku i kuligu, ale także mieliśmy zajęcia z garncarzem i żołnierzem. Z garncarzem lepiliśmy dzbanki, a żołnierz nauczył nas odczytywać azymuty. Mieliśmy także okazję do praktycznego wypróbowania naszej wiedzy podczas zabawy terenowej. Kolejnym elementem spotkania są gry i zabawy zręcznościowe. Zimą bawiliśmy się na hali m.in. w „wyścigi rzędów” czy też graliśmy w piłkę nożną. Ponieważ zbliża się wiosna, wychodzimy już do pobliskiego lasu i gramy w lubiane przez wszystkich „Dwie flagi”. Po zabawie wszystkich dopada wilczy głód, ale na szczęście dzięki uprzejmości jednej z mam zawsze możemy liczyć na obiad. Po posiłku mamy okazję do uczynienia kilku ofiarek dla Pana Jezusa. Wspólnie sprzątamy po posiłku, zmywamy, wycieramy, układamy naczynia.

Na koniec spotkania zawsze udajemy się do kościoła, by odwiedzić Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, podziękować Mu za to, że mogliśmy razem miło spędzić czas oraz prosić Go o błogosławieństwo.

Daniel

{ Comments are closed }

Spotkanie z garncarzem

W ostatnią sobotę (8 kwietnia) odbyło się kolejne spotkanie dla chłopców. Pojawiło się 21 uczestników. W tym dniu po Mszy św. wstąpiło do aspirantury 7 chłopców. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację o Krucjacie Eucharystycznej,  nie zabrakło też zawsze oczekiwanych gier zręcznościowych, a także prawdziwego wyzwania: wykonywania glinianych dzbanuszków z pomocą garncarza.

{ Comments are closed }