Krzyżowiec ofiarowuje wszystkie uczynki danego dnia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W ciągu dnia stara się każdą czynność wykonywać z miłości do Pana Jezusa, tak jak Pan Jezus złożył Siebie w ofierze z miłości do nas. „Nie wielkość i liczba naszych uczynków sprawia, że podobamy się Bogu, ale miłość, z jaką je wykonujemy” – mówi święty Franciszek Salezy. Jest bardzo ważne, aby Krzyżowiec wiele razy w ciągu dnia odnawiał swe dobre postanowienia, powtarzając często małe akty strzeliste: „O Jezu, wszystko z miłości do Ciebie!”. Dzięki temu nie tylko jego modlitwy, ale wszystkie jego czynności stają się cenniejsze od złota i srebra, a pod koniec dnia Krzyżowiec zebrał nieprzemijający skarb, którego nikt nie zdoła mu ukraść. Panem tego skarbu jest sam Pan Jezus, który strzeże go i rozporządza nim, a w Swej Boskiej wszechwiedzy używa tego skarbu tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny.

Jak żołnierz po zwycięskiej bitwie, tak i Krzyżowiec zapisuje wszystkie swe zwycięstwa, jakie odniósł danego dnia, na kartce zwanej Skarbcem. W ten sposób Skarbiec Krzyżowca staje się jakby zbrojownią, w której znajduje się wszystko, czego potrzeba do walki za Pana Jezusa i Jego Królestwo.

Każdego miesiąca Krzyżowcowi zostaje przydzielone nowe pole bitwy – określony teren, na którym ma walczyć. Nazywa się go Modlitewną Intencją Miesiąca. Intencje te ogłasza każdorazowo Przełożony Generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Znaleźć je można w pisemku Krucjaty. Tak oto Krzyżowcy są prawdziwymi apostołami, ponieważ walczą, modlą się i ofiarują się w wielkich intencjach Kościoła.

Każdego miesiąca Krzyżowiec znaleźć może w pisemku Krucjaty Krzyżowca wydrukowany Skarbiec do wypełnienia. Na końcu miesiąca należy odesłać go do Sekretariatu Krucjaty Eucharystycznej, gdzie podsumowuje się wyniki wszystkich Skarbców i przesyła je Przełożonemu Generalnemu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Całość wszystkich dobrych uczynków, zapisanych w Skarbcach, Przełożony Generalny ofiarowuje co miesiąc we Mszy świętej.

Pobierz Skarbiec Krzyżowca w formacie PDF

Skarbczyk. TABELKA-SKARB___2021